ULTRAVİYOLE (UV) LAMBA IŞINI İLE SU DEZENFEKSİYONU

Yeni ürün

Ultraviyole UV teknolojisi ile su dezenfeksiyonu, 254 nm dalgaboylu UV-C ışınları kullanılarak sağlanır. Uv Lamba ışını bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmaların DNA’larına “fotooksidasyon” yoluyla hasar verir. DNA’sı tahrip olan bakteri, virüs vb canlıların üreme dahil tüm hücre faaliyetleri durur ve hücre ölümü gerçekleşir. Bu yöntemle dezenfeksiyon sağlanmış olur. 

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi

Su dezenfeksiyonu, sularda bulunan ve hızla çoğalabilen; insan, hayvan ve hatta bitki sağlığı açısından sakıncalar teşkil eden virüs dahil tüm patojen mikroorganizmaların (bakteriler, sporlar, parazitler) yok edilmesi veya üreme imkanlarının sona erdirilmesi olarak tanımlanabilir.

Ultraviyole (UV) Cihazı ile su dezenfeksiyonu, 254 nm dalgaboyu UV-C ışınları kullanılarak sağlanır. UV-C ışınları mikroorganizmalar ile temas ettiklerinde DNA’larına “fotooksidasyon” yoluyla hasar vermektedir. DNA’sı tahrip olan canlının üreme dahil tüm hücre faaliyetleri durur ve hücre ölümü gerçekleşir.

Ultraviyole (UV) su dezenfeksiyonu için geliştirilmiş cihazlar, 254 nm dalgaboylu UV ışınları üreten özel Ultraviyole Lamba ile donatılmıştır. Dezenfekte edilecek su bu cihaz içinden akarken yoğun şekilde UV ışınlarına maruz kalmakta, su içindeki mikroorganizmalar etkisiz hale gelmektedir. Ultraviyole Cihazı seçiminde, dezenfekte edilecek suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri ile anlık su debisi en önemli parametrelerdir.

Doğru tasarlanmış ve kapasitesi uygun bir Ultraviyole Cihazı, montaj noktası da uygun belirlenmiş ise, istenmeyen yan etkiler oluşturmadan güvenli bir su dezenfeksiyonu sağlayabilmektedir. Cihazda kullanıcıyı zamanında uyaran ölçüm/kontrol donanımları bulunmalıdır. Verimin devamlılığı için gereken bakımlar yapılmalı, ömrünü tamamlayan Ultraviyole Lamba zamanında yenilenmelidir.

DEZENFEKSİYON GÜCÜNÜN ÖLÇÜSÜ : “UV DOZU”

Mikroorganizmaların ultraviyole ışınları ile nasıl etkisiz hale getirildiğini ve bu teknolojinin ancak özel tasarım ultraviyole cihazları yardımıyla uygulanabileceğini açıkladık. Ancak pratik uygulama noktasında ultraviyole cihazlarının su debisine bağlı dezenfeksiyon gücünün sayısal bir değer olarak verilmesi gerekir. Bu sayısal değer “UV dozu” olarak adlandırılır ve ölçüsü “Joule/m2dir.

BİR UV CİHAZININ SUYA VERECEĞİ UV DOZU, İÇİNDEN AKAN SUYUN DEBİSİ ARTTIKÇA DÜŞER, AZALDIKÇA YÜKSELİR.

Ultraviyole UV cihazının doğru seçimi için hedef alınan mikroorganizmanın hangi UV dozu ile etkisiz hale getirileceğinin bilinmesi gerekir. Aşağıda Tablo-1’de çeşitli mikroorganizmaların UV dozuna bağlı giderim oranları verilmektedir. Örneğin “Hepatit A” virüsüne karşı %99,99 oranında giderim sağlamak için seçilen UV cihazının kullanım noktasındaki su kalitesi ve pik debisine göre suya en az 300 J/m2 UV dozu vermesi gerektiği tablodan görülebilir. Ek bilgi olarak, yapılan çalışmalar göstermiştir ki, 400 J/m2 UV dozu ile hemen hemen tüm patojen mikroorganizmaları %99,99 oranında gidermek mümkündür. Bu nedenle UV cihazı seçiminde emniyetli tarafta kalmak için UV dozu en az 400 J/m2 olarak tercih edilmelidir.

Tablo 1. Patojenlerin giderimi için gerekli Uv Dozları

Giderim Oranı%90%99%99,9%99,99
Patojen MikroorganizmaGiderim için Asgari UV dozları (J/m2 )
Cryptosporidium oocysts-100190350
Vibrio cholerae65110180300
Escherichia coli O157:H715284156
Salmonella typhimurium80118152195
Hepatitis A virus55140220300
Poliovirus Type 160140230300
Coxsackie B5 virus69140220300
Rotavirus SA1171150240365
Corynebacterium Diphtheriae--651125
Sarcina Lutea--265350

Ultraviyole Lamba değişimi süresi nedir? 

Su dezenfeksiyonunda kullanılan Ultraviyole Lamba değişimi süresi ortalama 8000 saattir.

İlgili ürünler

  • KABİNETLİ EKO MİNİ SU YUMUŞATMA CİHAZI

    Satek Kabinetli EKO Mini Su Yumuşatma Cihazı Yumuşatma kapasitesi: 40 FR sertlikte 1m3/gün Debi: 0,32 m3/h Maks Kontrol valfi: Analog Fobrite F133 Rejenerasyon şekli: Zaman ayarlı Reçine tank: FRP, 8x17 İyon değiştirici reçine miktarı: 8 Lt Reçine marka: Aqualine , Pallas Solüsyon tankı Kartuşlu Tortu Filtresi: 2 Set (Giriş ve Çıkış) Sertlik ölçüm kiti: 1...

  • RAVENT SU ARITMA CİHAZI

    8-10 lt/saat kapasiteli ev ofis tipi içme suyu arıtma cihazı. 5 aşamalı, kapalı kasa, şık tasarımlı reverse osmosis sistem içme suyu arıtma cihazı. 10 Litre/saat su üretimi, 7 litre hacimli depolama tankı, filtreler,  krom musluk ve bağlantı aparatları dahil. 

  • SATEK RO SU ARITMA CİHAZI

    Satek RO Su İçme Suyu Arıtma Cihazı 8-10 lt/saat üretim kapasiteli ev ofis tipi içme suyu arıtma cihazı. 5 aşamalı, açık kasa, reverse osmosis sistem ev / ofis tipi tezgahaltı su arıtma cihazı. 12 litre hacimli depolama tankı, filtreler,  krom musluk ve bağlantı aparatları dahil. Pompalı ve pompasız model seçenekleri.

aynı kategoride bulunan diğer 30 ürün: