Reçine Raf Ömrü, Saklanması, Depolama Koşulları Daha büyük görüntüle

REÇİNE RAF ÖMRÜ, SAKLANMASI, DEPOLAMA*

Yeni ürün

Reçine Raf Ömrü, Saklanması, Depolama Koşulları, Ön Koşullandırması *

Birçok durum su arıtma sistemlerinden kullanılan iyon değiştirme reçinelerinin etkinliğini etkileyebilir. Bu bilgi bülteni reçinenin temel özelliklerini gözden geçirmekte, depolama ve nakliye sırasında reçine kalitesinin korunmasına yönelik ipuçları sunmaktadır.

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi

Reçine Raf Ömrü, Saklanması, Depolama Koşulları, Ön Koşullandırması*

Bu Genel Bilgi Kılavuzunda su arıtma sistemlerinde kullanılan anyonik, katyonik ve mixbed iyon değiştirme reçinelerinin raf ömrü, depolanması, taşınması ve ön koşullandırılmasına ilişkin tavsiyeler bulacaksınız.

Reçine Hakkında Genel Bilgiler

 • Çoğu reçine tamamen şişmiş nemli boncuklar halinde tedarik edilmesine rağmen, bazı özel reçineler kuru veya yarı kuru durumda sağlanır ve yeniden sulandırıldığında önemli ölçüde genleşebilir. Rehidrasyon sırasında hacimdeki artışı karşılamak için kapta yeterli alan bırakılmalıdır.
 • İyon değiştirme reçineleri belirli iyon formlarında sağlanır ve rejenerasyon veya hizmet sırasında farklı bir iyonik forma dönüştürülebilir.
 • Dönüşüme bağlı olarak reçineler şişebilir, değişmeden kalabilir veya hacmi küçülebilir. Akrilik güçlü bazlı reçineler gibi bazı reçineler de ilk birkaç çalışma döngüsünde geri dönüşü olmayan şişmeye maruz kalır. Servis üniteleri meydana gelebilecek değişikliklere uyum sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.
 • Tüm iyon değiştirme reçineleri, özellikle gıda işlemede ve içme suyu arıtımında kullanılan reçineler, hizmetten önce ön işleme tabi tutulmalıdır.
 • Biçimi ne olursa olsun, Purolite iyon değiştirme reçineleri, reçineye özgü taşıma ve depolama kurallarına uyulduğu sürece önemli bir bozulma olmaksızın uzun süreler boyunca başarılı bir şekilde saklanabilir.

Reçine Raf Ömrü

Depolama koşulları, ön koşullandırma ve amaçlanan uygulama dahil olmak üzere iyon değiştirici reçinelerin raf ömrünü birçok faktör etkiler. Raf ömrünü en üst düzeye çıkarmak için reçineyi aşırı sıcaklıklardan ve doğrudan güneş ışığından korumak önemlidir. Taşıma için kapalı araçlar ve konteynırlar kullanılmalı ve reçine, sıcaklığı kontrol edilen kapalı bir depoda saklanmalıdır. Tablo 1, yaygın iyon değiştirme reçineleri ve uygulamaları için Purolite reçine ailelerinin ay cinsinden beklenen raf ömrüne ilişkin bir kılavuz sağlar.

TABLO 1 

İyon Değişim Reçinelerinin Beklenen Raf Ömrü

Uygulamaya Göre Raf Ömrü
(Üretim Tarihinden İtibaren Aylar)
Reçine grubuİyonik Formİçme suyu & GıdaEndüstriyel Su ArıtmaUltra saf su
Strong Acid CationNa+2460n/a
Strong Acid CationH+n/a366
Strong Acid CationNh4+n/a24n/a
Weak Acid CationH+1260n/a
Strong Base Anion, Type ICl-2460n/a
Strong Base Anion, Type IOH-n/a246
Strong Base Anion, Type IICl-2448n/a
Strong Base Anion, Type IIOHn/a12n/a
Strong Base Acrylic AnionCl-2448n/a
Weak Base AnionFree base2460n/a
Weak Base Acrylic AnionFree base2448n/a
Mixed BedsH+ / OH-n/a24 aya kadar kadar **6
ChelatingH+ ya da H+24606
** Depolama koşullarına, uygulanan ön koşullandırmaya ve amaçlanan uygulamaya bağlıdır. 

Tablo 1'de sunulan yönergeler, ürünlerin öngörülen şekilde taşındığını, depolandığını ve tanıtıldığını varsaymaktadır. Purolite ürünleri, uzun süreli depolamadan sonra bile birçok uygulamada başarıyla hizmete sunulabilir. Bununla birlikte, kullanıcılar kesin taşıma ve/veya depolama koşullarından emin değilse veya beklenen raf ömrünün %50'sinden fazlasına ulaşıldıysa, özellikle kritik veya düzenlemeye tabi uygulamalar için reçineyi ilk kez kullanırken ekstra önlemler alınmalıdır. Bu durumlarda reçineyi hizmete sokmadan önce ilave ön işlem yapılmasını öneririz.

Reçine Paketleme, Depolama / Saklama ve Taşıma Gereksinimleri

Ambalajlama

Her Purolite reçinesi, içeriğin kirlenmeye ve nem kaybına veya alımına karşı korunmasını sağlayacak şekilde paketlenir. Ambalaj hasar görürse veya açık bırakılırsa ve reçineler atmosfere maruz kalırsa, reçine fiziksel, kimyasal veya biyolojik kirlenmenin birleşimi nedeniyle bozulabilir. Örneğin, hidroksit formundaki anyon reçineleri, havadaki karbondioksitle temas ettiğinde karbonatlaşabilir. Hangi reçine türü olursa olsun, reçine ambalajı açıldıktan sonra içindekiler en kısa sürede kullanılmalı ve kullanılmamış reçine uygun, temiz bir kapta tekrar kapatılmalıdır. Torbaların, varillerin, fıçıların vb. hasar görmesi durumunda, reçinenin atmosfere maruz kalmamasını sağlamak amacıyla hasarı onarmak için her türlü çaba gösterilmelidir.

Zamanla ve özellikle yüksek sıcaklıklarda reçineler kuruyabilir. Yeniden hidrasyon dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmediği takdirde boncuklar çatlayacak veya kırılacaktır.

Hasarı en aza indirmek için reçinelerin yeniden ıslatılmasında aşağıdaki prosedür önerilir:

Konsantre bir tuzlu su çözeltisi yavaşça eklenir ve dengelenmesi için en az 1 saat bırakılır. Tuzlu suyun yer değiştirmesi, ardışık işlemlerde tuzlu su konsantrasyonunun %5 oranında azaltılmasıyla gerçekleştirilir. Birbirini takip eden her yer değiştirme için 30 dakikalık bir temas süresi kullanılır. Nihai %5'lik tuzlu su çözeltisi daha sonra değiştirilir ve suyla durulanır. Reçinenin çok kuru olduğu durumlarda, tuzlu suyun başlangıç ​​konsantrasyonu, sıcaklık, ekleme oranları ve temas süresinin ayarlanmasıyla prosesin laboratuvarda optimize edilmesi tavsiye edilir.

Hidrojen formundaki katyon reçinelerinin, tuzlu suyun yataktan geçmesiyle hidroklorik asit üreteceğini unutmayın. Hidroksit formundaki anyon reçinesi de aynı şekilde sodyum hidroksit (kostik soda) üretecektir. Her durumda, katyon reçinesi sodyum formuna ve anyon reçinesi klorür formuna dönüştürülecek ve yenilenmiş forma dönmek için birden fazla rejenerasyon gerektirecektir.

Saklama

Purolite; reçinenin iç mekanda saklanmasını, sıcaklığın 40 °C'nin (104 °F) altında tutulmasını ve UV ışığının (oksidasyonu, yosun ve bakterilerin büyümesini teşvik eden) kapalı pakete temas etmemesini sağlamayı önerir.

Ayrıca reçineyi bir radyatörün, bir ısıtma cihazının yakınında veya sıcak bir kazan dairesinde saklamayın.

Purolite reçineleri –40 °C (–40 °F) kadar düşük sıcaklıklara dayanabilse de, art arda çözülme ve donma ürüne ve/veya pakete zarar verebilir. Reçine herhangi bir nedenle donarsa doğal yollarla çözülmesine izin verilmelidir. Ürüne zarar vereceği için donmuş reçineyi mekanik olarak çözmeye asla teşebbüs edilmemelidir. Reçine sıfırın altındaki sıcaklıklarda işlenecekse, reçine donmayı önlemek için doymuş tuzlu suyla koşullandırılabilir.

Nakliye

Çoğu Purolite reçinesi tehlikesiz, sıcaklığa dayanıklı malzemelerdir ve belirli sıcaklıkta saklama gereksinimleri yoktur. Reçinelerin taşınması sırasında aşırı sıcaklıklardan kaçınmak için önlemler alınmalıdır. Ürün nakliye sırasında donarsa, çözdürme işlemi, herhangi bir fiziksel müdahale olmaksızın, kademeli olarak gerçekleştirilmelidir. Reçinenin donmuş haldeyken birincil ambalajında ​​taşınmasından mümkünse kaçınılmalıdır. Bazı ürünlerin özel saklama, taşıma ve sıcaklık gereksinimleri vardır. Lütfen ilgili ürünün  Güvenlik Veri Sayfası ve Ürün Veri Sayfası belgelerine bakın.

Purolite reçinelerinin çoğu ABD Ulaştırma Bakanlığı tarafından tehlikesiz olarak tanımlanmaktadır. Tüm Purolite ürünleri Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması (REACH) sertifikalıdır ve ürün etiketleri uluslararası nakliyeye yönelik Sınıflandırma, Etiketleme ve Paketleme (CLP) ile uyumludur. Özel taşıma gereksinimlerine ilişkin ayrıntılar için ürün Güvenlik Veri Sayfalarını ve Ürün Veri Sayfalarını kontrol edin.

Sistemin Kullanılmaması, Beklemeye Alınması Halinde Reçineyi Saklama Gereksinimleri

Aktif kullanılan iyon değiştirme ekipmanının kapatılması ve reçinelerin servis tankları içinde uzun süre bekleyecek olması halinde Dehidrasyon, donma, bakteri, yosun ve küf oluşumu, kimyasal stabilite, çökelme ve korozyonla ilgili sorunları önlemek için basit önlemler alınmalıdır.

Dehidrasyon

Servis tanklarında kısa süreli depolama için, dehidrasyonu önlemek amacıyla ünitenin suyla doldurulması gerekir. Servis tankı içindeki suyun boşaltılması gerekiyorsa, reçinenin kurumasını önlemek için tanklar derhal kapatılmalıdır.

Donma

Donma olasılığını azaltmak için kap seyreltik tuzlu su veya etilen glikol karışımlarıyla doldurulmalıdır.

Bakteri, Alg ve Küf Büyümesi

Servis tanklarında uzun süreli depolama/bekleme ile koşulların uygun olduğu iyon değişim tesislerinde alg ve bakteri gibi mikroorganizmalar çoğalabilir. Böyle bir büyümenin engellenmeden devam etmesine izin verilirse, reçinenin geri dönüşü olmayacak şekilde kirlenebilir ve reçine yatağı tıkanabilir.

Tesisin iyi çalışır durumda kalmasını sağlamak için kapatmadan önce aşağıdaki önlemleri alın:

 • Servis sırasında toplanan askıda kalan materyali çıkarmak için reçine yataklarını uzun süreli bir geri yıkamaya tabi tutun. Uzun süreli bekleme için şartlandırmadan önce reçinenin "temiz durumda" olduğundan emin olmak için reçineye rejenerasyon işlemi uygulayın.
 • Nötr pH elde edilene kadar katyon yataklarını %10 NaCl çözeltisiyle boşaltın. Tüm vanaları kapatın ve kapatma süresi boyunca reçine yataklarını sodyum klorür çözeltisine batırılmış halde bırakın.
 • Anyon reçinelerini 2 ila 3 yatak hacmi (BV) alkalin tuzlu suyla (%10 NaCl + %2 NaOH) işleyin, son yatak hacminin birkaç saat beklemesine izin verin ve ardından ilave 2 BV nötr tuzlu suyla (%10 NaCl) değiştirin . Kapatma süresi boyunca yatağı sodyum klorür çözeltisine batırılmış halde bırakın.
 • Kapatma işleminin sonunda NaCl'yi reçineden durulayın ve gerekirse perasetik asitle sterilize edin.

Not: Yumuşatıcıların düzenli olarak kapatıldığı veya seyrek kullanıldığı durumlarda, Purolite C100EAg'nin biyostatik özelliklerinden dolayı biyolojik kirlenmeyi kontrol ettiği düşünülmelidir.

Kimyasal Stabilite

Güçlü ve zayıf asit katyon reçineleri iyon değiştirme kapasitesi açısından stabildir. Bununla birlikte; güçlü asit reçineleri kısa bir süre sonra, eser miktarda sızabilen maddeler reçine matrisinden difüze edildiğinde renk bozulmasına neden olabilir. Güçlü asit katyon reçineleri oluşturan hidrojende difüzyon daha belirgindir. Bu nedenle, sınıflandırma geri yıkamasına (uygun olduğu yerde) ek olarak, reçinenin kullanımdan önce rejenere edilmesi ve durulanması gerekir. Bu proses aynı zamanda sodyum formundaki reçine için de kullanılmalıdır. Arıtılmış su insan tüketimine, gıda endüstrisinde kullanıma yönelikse veya reçineler doğrudan gıda işlemeye yönelikse, yerel, ulusal veya diğer düzenleyici otoriteler tarafından belirtildiği şekilde ön koşullandırma kullanılmalıdır.

Hidroksit formu ve daha az ölçüde karbonat ve bikarbonat formları, güçlü baz grubunun zararına bir miktar zayıf baz işlevselliği üretmek üzere yavaş yavaş (oda sıcaklığında bile) bozunur. Bu toplam kapasitede  küçük (neredeyse önemsiz) bir kayıptır. Bozunma süreçleri daha yüksek sıcaklıklarda hızlanır ve toplam kapasite kaybı, önerilen maksimum çalışma sıcaklığına yakın veya bu sıcaklığın üzerinde önemli hale gelir. Kapatmadan veya depolamadan önce reçinenin bir tuzlu suya batırılması önemlidir. Bu işlem aynı zamanda hidroksit formundaki anyon  reçinelerinin depolanması sırasında oluşan amin kokusunun oluşmasını da önleyecektir.

Zayıf baz anyon reçineleri daha stabildir ve serbest baz veya klorür formunda saklanabilir. Olası bakteriyolojik büyümeyi önlemek için, klorür formundaki reçine yukarıda belirtildiği gibi tuzlu suya batırılmalıdır. Kullanılmış reçinenin depolanması için bu tercih edilebilir.

Katyon veya anyon reçineleri, nitrik asit gibi güçlü oksitleyici maddelerin varlığında bekletilirse patlama riski vardır. Bu risk yüksek sıcaklıklarda daha fazladır. Reçineleri nitrat formunda saklamadan önce uzman tavsiyesine başvurun. İyon değiştirici reçinelerin veya kopolimerlerin güvenli kullanımıyla ilgili tüm ayrıntılar için ilgili Purolite malzeme güvenlik bilgi formuna başvurun.

Çökelme ve Korozyon

Yatak içinde çökelmeyi önlemek için depolama solüsyonlarını hazırlarken iyonik formda bir reçine ve su kaynağı seçmeye dikkat edin. Örneğin yüksek bikarbonat veya hidroksit varlığında yüksek sertlik çökelmeye neden olabilir. Bu, toplayıcı sistemleri / difüzörleri  tıkayabilir, reçineyi kirletebilir ve korozyona neden olabilecek tortulara neden olabilir. Bu tür sorunlar, kirletici iyonların oksitlenmesi veya çözünmez hale gelmesiyle kapatma sırasında meydana gelen sıcaklık değişikliklerinden kaynaklanabilir.

Depolama çözümlerinin yalnızca kap/astar değil aynı zamanda kap bileşenlerinin yapım malzemeleriyle de uyumlu olmasını sağlamak için özen gösterilmelidir. Örneğin, bazı paslanmaz çelik kaliteleri yüksek klorür seviyelerini karşılayamaz.

Ön Koşullandırma Önerileri

Reçine yatağının tamamen sınıflandırılmasını ve yatak boyunca en düşük basınç düşüşünün yaşanmasını sağlamak için sınıflandırma geri yıkamasını (uygun olduğu yerde) öneriyoruz. Ayrıca, eser miktarda sızabilen maddeleri yeni reçineden uzaklaştırmak için rejenerasyon ve ek durulama yapılmasını da öneririz.

Reçineler ilk kez kullanıldığında, uygulama için gereken iyonik formun genellikle reçinenin sağlandığı iyonik formdan farklı olduğunu unutmayın. Reçineyi doğru forma dönüştürmek için, reçineyi büyük ölçüde yüksek bir rejenerasyon durumuna dönüştürmek üzere başlangıçta iki/üçlü bir rejenerant dozajı gerekir.

Reçine Sterilizasyonu

Bazı endüstrilerde, iyon değiştirme tesisi de dahil olmak üzere su arıtma sisteminin düzenli, rutin sterilizasyonuna yönelik son kullanıcı talebi giderek artıyor. Yatağın biyolojik kontaminasyonundan şüpheleniliyorsa sterilizasyon da gereklidir.

Tarihsel olarak formaldehit, sodyum hipoklorit, hidrojen peroksit vb. gibi kimyasallar kullanılmıştır. Ancak formaldehit kullanımı, bu malzemenin işlenmesine ve güçlü oksitleyici maddelerin iyon değiştirme reçinelerine verebileceği hasara ilişkin endişeler nedeniyle artık önerilmemektedir. Hipoklorit ve hidrojen peroksit çözeltileri hala kullanılıyor olsa da, bu kimyasallar reçineye zarar verebileceğinden ve reçine matrisinin çapraz bağlanmasına neden olabileceğinden konsantrasyona ve temas süresine dikkat etmek önemlidir. Anyon reçineleri durumunda, hipoklorit ve hidrojen peroksit çözeltileri reçinenin aktif gruplarına kimyasal olarak saldıracaktır.

Birçok firmanın tercih ettiği sterilizasyon kimyasalı perasetik asittir. Düşük hidrojen peroksit derecesi yaygın olarak erişilebilirdir ve yatağın performansını olumsuz etkileme riski olmadan katyon ve anyon reçineleri üzerinde çok etkili bir şekilde çalıştığı gösterilmiştir.

Özel Bir Not — Gıda Endüstrisi Önerileri

İçme suyu ve yiyecek ve içecek endüstrilerine özel gıda sınıfı reçineler tedarik edilmektedir. Gıda sınıfı reçineler, mevcut olabilecek sızıntıları azaltmak ve belirli mevzuat ve müşteri gerekliliklerini karşılamak için üretimlerinde özel üretim adımlarından ve ilave son işlemlerden geçer.

İlk kurulumda Purolite, reçinenin gerekli spesifikasyonları karşıladığından ve en iyi performansı sağladığından emin olmak için ek rejenerasyon/durulama veya bazı durumlarda özel işlemler önerir. Son kullanıcı, tesisi hizmete sokmadan önce, uygulamanın özel gerekliliklerini karşıladığından emin olmak için suyu test etmelidir.

Tadı vb. ile ilgili endişelerin devam etmesi ihtimaline karşı, tükenmiş ve yenilenmiş formlar arasında daha fazla döngü yapılması normal olarak sorunu çözecektir.

*Burada yer alan beyanların, teknik bilgilerin ve tavsiyelerin broşürün hazırlandığı tarih itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır. Ürünün ve burada atıfta bulunulan bilgilerin kullanım koşulları ve yöntemleri kontrolümüz dışında olduğundan Purolite, ürünün herhangi bir şekilde kullanılmasından veya bu bilgilere güvenilmesinden elde edilen veya ortaya çıkan sonuçlara ilişkin her türlü sorumluluğu açıkça reddeder; AÇIKLANAN ÜRÜNLER VEYA BURADA VERİLEN BİLGİLER İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ, TİCARİ ELVERİŞLİLİK GARANTİSİ VEYA AÇIK VEYA ZIMNİ BAŞKA HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEZ. Burada sağlanan bilgiler yalnızca belirtilen spesifik ürüne ilişkindir ve söz konusu ürünün diğer malzemelerle kombinasyon halinde veya herhangi bir işlemde kullanılması durumunda geçerli olmayabilir. Burada yer alan hiçbir şey, herhangi bir patent kapsamında uygulama lisansı teşkil etmez ve herhangi bir patentin ihlaline yönelik bir teşvik olarak yorumlanmamalıdır ve kullanıcıya, ürünün önerilen herhangi bir kullanımının patent ihlaliyle sonuçlanmayacağından emin olmak için uygun adımları atması tavsiye edilir.

*Bu sayfadaki bilgiler; Purolite firması tarafından hazırlanmış ve ekte yer alan "The Storage, Transportation and Preconditioning of Ion Exchange Resins" başlıklı İngilizce dokümandan "Google translate" aracılığıyla tercüme edilmiştir. Tercümedeki olası hatalar Satek Arıtma Ltd. Şti.yi bağlamaz.

İndir

İlgili ürünler

 • PUROLITE C100E REÇİNE

  Purolite C100E Reçine, Katyonik Su Yumuşatma Reçinesi  Kullanım alanı: İçme suyu, Gıda endüstrisi Diğer endüstriyel su yumuşatma prosesleri  Sertifikalar:Gıda alanında kullanımda FDA Yönetmeliği 21 CFR 173.25 ile uyumlu Fransız Sağlık Bakanlığı İçme Suyu Arıtımı için Onay Kosher Onaylı WQA tarafından NSF / ANSI-61 Standardı tarafından onaylı

 • PUROLITE MB400 MIXBED REÇİNE

  Purolite MB400 Mixbed ReçineUygulamalar: Su arıtma, su saflaştırma (demineralizasyon) Yasal onaylar: IFANCA Helal Sertifikalı Ambalaj: 25lt

 • PUROPACK PPC100 REÇİNE

  Purolite Puropack PPC100 Katyonik Reçine, Endüstriyel su yumuşatma ve demineralize su eldesi için kuvvetli asit katyon değiştirici reçine.