Su Arıtma Sistemleri 20 ürün var.

Alt kategoriler

 • Filtrasyon Sistemleri

  Filtrasyon sistemleri; suda çözünmemiş askıda katı maddelerin filtrelenebilmesini sağlar. Filtrasyon sistemleri ayrıca suda bulunan organik madde ve bazı minarellerin giderilmesi için de kullanılır.

  Multimedya Kum Filtresi, Aktif Karbon Filtre, Çoklu Kartuş Filtre, Ultrafiltrasyon, Torba Filtre, Seperatör Filtre, Kartuşlu Filtre

 • Su Yumuşatma

  Yumuşatılmış su işletmenizde verimliği ve kaliteyi, konutunuzda yaşam konforunuzu artırır.

  Satek Su Arıtma Teknolojileri; Konutunuz, siteniz ya da işletmenizde ihtiyaç duyabileceğiniz tüm kapasiteler için sizlere uygun çözümler sunuyor.

  Su Sertliği Nedir, Nasıl Oluşur? Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayın 

 • Reverse Osmosis Su...

  Reverse Osmosis su arıtma yöntemi, en basit anlatımla ; suda çözünmüş iyonların yüksek basınç ile özel membran filtrelerden geçirilerek saflaştırılması işlemidir. Bu saflaştırma ve giderim işlemi sonrasına su arzu edilen kullanıma uygun hale getirilir. 

  Reverse Osmosis (Ters Ozmoz) Su Arıtma Cihazı, Sistemi Uygulama Alanları

  Reverse Osmosis Sistemler; içilebilir kalitedeki (<200 mg / L toplam çözünmüş maddeye sahip) sulardan elektronik endüstrisinin talep ettiği kalitede deiyonize saf suyu elde etmeye kadar geniş yelpazede kullanım alanı bulmaktadır.  Atıksuların geri kazanılmasında da ters ozmoz sistemler kullanılmaktadır. 

  Reverse Osmosis Su Arıtma Cihazı, Sistemi Çalışma Mekanizması

  Osmosis (Ozmoz) prensibi, en basit şekliyle suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama yarı geçirgen zar vasıtasıyla geçisi olarak tanımlanabilir.

  Reverse Osmosis (Ters Ozmoz) prensibi ise bir yüksek basınç pompası kullanılarak suyun çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmesi olarak açıklanabilir. Yüksek iletkenlik değerine sahip kuyu suları, nehir suları, göl suları, doğal kaynak suları arıtımında ters ozmoz membran teknolojisi kullanılarak üstün nitelikte arıtma yapılır.

  Reverse Osmosis cihazlarinin tasarlanabilmesi için su analizinin ayrıntılı olarak görülmesi gerekir. Farklı su kalitelerine göre ters ozmoz cihazının dizaynı ve verimi degişkenlik gösterebilir. Doğru tasarım ve kaliteli ekipman, sistemlerin uzun süre en yüksek verimde çalışmasını sağlar.

  Reverse Osmosis Su Arıtma Cihazı, Sistemi Kullanım Alanları

  • Enerji sektörü
  • Buhar kazanı besi suyu
  • Kaplamacılık
  • Gıda meşrubat içecek sanayi
  • İçme suyu üretimi
  • Hemodiyaliz laboratuvarları
  • Arsenik giderimi
  • Soğutma suyu
  • Tarımsal seralar için su hazırlama
  • Seralar için sisleme sistemleri
  • Eczacılık ve ilaç imalatı
  • Deniz suyu arıtımı
  • Atık su geri kazanımı
 • Otomatik Klorlama Cihazı

  Otomatik Klorlama Cihazları ve Çalışma Prensipleri

  Otomatik Klorlama Cihazı, içme ve kullanma sularında bulunabilecek bakteri, virüs ve parazitleri etkisiz hale getirmek amacıyla kullanılır ve klorlama işlemini kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak yapar. Klorlama yapılacak yer, klorlama miktarı, klorlama yapılacak noktadaki karşı basınç ve ihtiyaca göre dozajlama yapabilen sabit atımlı dozaj pompası, oransal (ph/ORP Kontrollü) dozaj pompası da debi kontrollü dozaj pompası seçenekleri mevcuttur. 

  İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe göre: “İçme-kullanma sularının dezenfeksiyonunda klor ve klorlu bileşikler kullanılır, su deposunda suyun debisine ve basıncına göre ayarlanabilen otomatik klorlama cihazları ile dezenfeksiyon işlemi yapılır ve uç noktada yapılacak ölçümlerde serbest klor düzeyinin 0.2-0.5 mg/L olması sağlanır.”

  Otomatik Klorlama Cihazı ile Sürekli ve Düzenli Klorlama Neden Önemlidir?

  İçme ve kullanma sularında bulunabilecek fekal-oral yolla bulaşan birçok bakteri, virüs ve parazitler çeşitli enfeksiyonlara sebep olur. Bu enfeksiyonların önlenebilmesi için suların kontaminasyonunun engellenmesi, klorlama, arıtma ve dezenfeksiyon işlemlerinin uygun şekilde yapılması gerekir.

  Suların dezenfeksiyonunda kullanılan kloru belli bir düzeyde tutmanın temel amacı; dağıtım hattında herhangi bir nedenle oluşabilecek kontaminasyon sonucunda meydana gelebilecek bakteri çoğalmasını baskılamaktır.

  Bakiye klor, düşük düzeyde olduğu zaman, kirli su tarafından hızla yıkılır. Bakiye klor bulunmayışı, kirlenme olduğunu ve kirlenmenin yerini gösterir. İçme sularında, kıyı ve deniz sularında, yüzme havuzlarında saptanan koliform bakteri sayılarının kabul edilebilir sınır değerleri, ilgili kuruluşlar ve yönetmelikler tarafından belirlenmiştir.

  Bakiye klor düzeyi, çeşitli noktalardan alınan su örneklerinde 0.5 mg/litre (0.5 ppm) nin altında olmamalıdır. Bu klor değerlerinin kesintisiz ve sürekli olarak sağlanması için otomatik klorlama cihazı kullanılmalıdır.  

  Otomatik Klorlama Cihazı Nasıl Çalışır?

  Klorlama cihazı, diyaframlı çalışma prensibi sayesinde sıvı kloru bir noktadan başka bir noktaya dozajlama yapar, transfer eder.

  Klorlama cihazları; çalışma prensibi olarak genel hatlarıyla iki gruba ayrılır:

  1- Sabit Dozajlı Otomatik Klorlama Cihazı, Sistemi

  Sabit dozajlı otomatik klorlama cihazı, sıvı kloru, klor tankından emerek dozajlama noktasına ayarlanan oranda sabit atımlarla dozlar. Cihazlar genelde %10-%100 aralığında dozajlama ayarı artırma/azaltma özelliğine sahiptir.  Örneğin; pompa dakikada maksimum 150 atım dozaj kapasitene sahipse,  dozaj ayarını %50'ye getirdiğinizde dakikada 75 atım yapar ve sabit olarak bu atım sayısında devam eder.

  2- Oransal Dozajlı Otomatik Klorlama Cihazı, Sistemi

  Oransal dozajlı otomatik klorlama cihazı, sıvı kloru, klor dozaj pompası aracılığıyla klor haznesinden emerek dozlama noktasına oransal atımlarla enjekte eder. Belirli bir yerden aldığı sinyale ya da değere göre dozaj yapar. Redox (ORP) Kontrollü , Serbest Klor Kontrollü, Debi ve Sinyal kontrolü oransal klorlama seçeneklerine sahiptir.   

  ORP (Redox) Kontrollü Klorlama Cihazı :

  ORP, Oxidation Reduction Potential tanımının baş harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır. Anlamı; oksidasyon indirgeme potansiyelidir. Bir çözeltinin oksitlendirme veya indirgeme gücünü milivolt (mV) değeri olarak belirleyici bir ölçümdür. Redoks potansiyeli olarak da adlandırılır. 

  ORP, suyun temizliği ve kontaminantları yıkma kabiliyeti ölçüsüdür. -2000’den +2000 ölçüm aralığında mV (milivolt) olarak ölçülür. Klor da bir oksidan olduğu için ele almamız gereken pozitif ORP seviyeleridir (0 mV üzeri). ORP (Redox) probu, sensörü çözünmüş oksijen seviyelerini ölçerek çalışır. Suda ne kadar kontaminant varsa oksijen seviyesi o kadar düşük ölçülür çünkü sudaki organikler oksijeni tüketirler ve düşük ORP seviyesi gözlemlenir. ORP seviyesi yükseldikçe sudaki mikroplar veya karbon tabanlı kontaminantları yok etme kabiliyeti de artar.

  ORP (Redox) kontrollü klorlama cihazı, ayarlanan ORP / Redox değerine kadar klorlama yapılması prensibine göre çalışır. Klor dozaj pompası, ayarlanan ORP değerine kadar dozaj yapar, ayarlanan değere gelince durur. Bu sayede sudaki klor seviyesinin sürekli olarak belirlenen seviyede tutulması sağlanır.   

  Debi Kontrollü Otomatik Klorlama Cihazı :

  Debi kontrollü klorlama cihazı; bir debimetreden / sayçtan aldığı sinyale göre oransal klor dozajı yapar. Örneğin; debimetre her 100 litrede bir sinyal veriyorsa klorlama cihazı her 100 litrede bir klor dozajı yapar.

  Sinyal Kontrollü Otomatik Klorlama Cihazı :

  Sinyal kontrollü klorlama cihazı ; bir merkezden aldığı 4-20mA sinyale göre oransal klor dozajı yapar.

 • İçme Suyu Arıtma

  Ters Ozmoz içme suyu arıtma cihazları, membran filtre ile ters ozmoz tekniği kullanılarak içme suyu elde edilmesini sağlayan cihazlardır. 

  Konut, ofis, işyeri ve fabrikalarda kullanıma uygun hazır kompakt sistemler ya da özel imalat arıtma cihazları mevcuttur.

sayfa başına
20 öğeden 1 - 12 arası gösteriliyor
 • Gama Serisi Reverse Osmosis Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemi 96 m3/saat'e kadar üretim kapasitesi. Suda çözünmüş tuzlar, pirojenler ve mikroorganizmalar %99'a varan oranlarda giderilir. Üretim kalitesi, ham su TDS'i, sıcaklık, uygulanan basınc, membran seçimi ve ön arıtmaya bağlıdır. Ham su kalitesine göre; ön filtrasyon, klor absorbisyonu ya da kimyasal...

 • Alfa Serisi Reverse Osmosis Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemi 75 m3/gün'e kadar üretim kapasitesi. Suda çözünmüş tuzlar, pirojenler ve mikroorganizmalar %99'a varan oranlarda giderilir. Üretim kalitesi, ham su TDS'i, sıcaklık, uygulanan basınc, membran seçimi ve ön arıtmaya bağlıdır. Ham su kalitesine göre; ön filtrasyon, klor absorbisyonu ya da kimyasal...

 • Budget Ekonomik Seri Reverse Osmosis Ters Ozmoz Su Arıtma Cihazı Sistemi 75 m3/gün'e kadar üretim kapasitesi. Suda çözünmüş tuzlar, pirojenler ve mikroorganizmalar %99'a varan oranlarda giderilir. Üretim kalitesi, ham su TDS'i, sıcaklık, uygulanan basınc, membran seçimi ve ön arıtmaya bağlıdır. Ham su kalitesine göre; ön filtrasyon, klor absorbisyonu ya...

 • High-Flo Ters Ozmoz Su Arıtma Cihazı. Ters Ozmoz Membran Filtrasyon Teknolojisi 20, 40, 60, 80 lt/saat üretim kapasitesi seçenekleri Hızlı kurulum, devreye alma.

 • Endüstriyel işletme, fabrika, hastane, otel, toplu konut, site, villa vb.. yumuşak suya ihtiyaç duyulan tüm noktalar için farklı kapasitelerde su yumuşatma sistemi çözümleri. Mevcut su yumuşatma sistem için keşif, performans analizi ve raporu Arıza bakım, onarım, revizyon Periyodik bakım hizmeti Ekipman tedariği ( Otomasyon valfi, Tank, Reçine, Tablet tuz)

 • Endüstriyel Multimedya Kum Filtre Sistemi kurulumu, projelendirme, uygulama hizmetleri. Mevcut sistemlerin keşfi, performans analizi ve raporu Arıza bakım, onarım, revizyon Periyodik bakım hizmeti Ekipman tedariği ( Otomasyon valfi, Tank, Kuvars Kum, Antrasit)

 • Endüstriyel Aktif Karbon Filtre kurulumu, projelendirme, uygulama hizmetleri. Mevcut sistemlerin keşfi, performans analizi ve raporu Arıza bakım, onarım, revizyon Periyodik bakım hizmeti Ekipman tedariği ( Otomasyon valfi, Tank, Aktif Karbon)

 • Suda demir fazlalığı; suya madeni tat verir, çamaşırlarda leke bırakır, boruları tıkar, tekstil, kâğıt, meşrubat vd endüstri ürünlerinde koku ve lekeye neden olur. İçme ve kullanma sularında Fe < 0,2 mg/l, Mn <0,05 mg/l olmalıdır. Demir ve Mangan giderimi için farklı yöntemler mevcuttur. Sudaki demir mangan oranına göre arıtma yöntemlerden biri ya...

 • Çoklu (Multi) Kartuş PVC Gövdeli Filtreler, yüksek debilerde hassas tortu filtresi olarak kullanılır. PVC Malzemeden gövdeye sahip filtre içerisine uzunlukları 20", 30" ve 40" olan 1 - 5 - 10 - 20 mikron hassasiyetinde spun filtre, iplik filtre, plastik yıkanabilir filtre veya kartuşlar yerleştirilerek kullanılır. Maks. Çalışma Basıncı: 5 bar

 • Çoklu (Multi) Kartuş Filtre 304 / 316 Paslanmaz Gövdeli , yüksek debilerde hassas tortu filtresi olarak kullanılır. Paslanmaz çelikten gövde içerisine uzunlukları 10", 20", 30" ve 40" olan 1 - 5 - 10 - 20 ve 80 mikron hassasiyetindeki spun filtre, iplik filtre, plastik yıkanabilir filtre veya paslanmaz çelik yıkanabilir filtre kartuşlar yerleştirilerek...

 • Torba Filtre endüstrinin farklı alanlarında su ve kimyasal işleme proseslerinde partikül giderimi amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.Filtre gövdesi seçenekleri; PVC, SS304, SS316 Maksimum çalışma basıncı: 10 bar (Paslanmaz gövde), 5 bar (PVC gövde) Gözenek çapı aralığı: 1 - 200 mikron Filtre malzemesi : Polyester

 • Ravent Ev & Ofis Tipi İçme Suyu Arıtma CihazıTers Ozmoz membran filtrasyon sistemi 8-10 lt/saat üretim kapasiteli Ev / ofis kullanımına uygun 5 ya da 6 aşamalı,  7 litre hacimli depolama tankı, filtreler,  krom musluk ve bağlantı aparatları dahil. Pompalı ve pompasız model seçenekleri

20 öğeden 1 - 12 arası gösteriliyor