REVERSE OSMOSİS SAF SU SİSTEMLERİ Daha büyük görüntüle

REVERSE OSMOSİS SAF SU SİSTEMLERİ

Yeni ürün

Endüstriyel proseste ihtiyaç duyulan tüm kapasitelerde Reverse Osmosis (ters ozmoz) Deiyonize Saf Su Arıtma Sistemi kurulumu için gerekli analizlerin yapılması, projelendirme, uygulama hizmetleri.

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi

Reverse Osmosis Su Arıtma Sistem Uygulamaları ve Kullanım Alanları

Endüstriyel amaçlı kullanılan Reverse Osmosis sistemlerinden elde edilen suyun kullanım oranı dağılımı şöyledir: %50 oranında deniz suyu arıtımı, %40 oranında elektronik, ilaç ve enerji üretim endüstrileri için ultra saf su üretimi; %10 oranında kentsel ve endüstriyel su için dezenfeksiyon amaçlı arıtım.

Çözünmüş tuzların arıtılması

Bu tür sulardaki toplam çözünmüş madde miktarı 2000 mg / L - 10000 mg / L arasındadır. Bu suların arıtımında, 14 bar - 21 bar'lık basınçlar kullanılarak tuzluluk % 90'dan fazla oranlarda indirgenir Dünya Sağlık Örgütü'nün öngördüğü aralığa uygun, 500 mg / L'nin altındaki tuzluluk konsantrasyonlarına sahip su elde edilebilir. Reverse Osmosis Su Arıtma Sistemi ; spiraller halinde haddelenmiş membran modülleri kullanır.

Deniz suyunun tuzdan arındırılması

Coğrafi bölgeye bağlı olarak, bu tip suların toplam çözünmüş madde miktarı 30000 mg / L - 40000 mg / L arasındadır. İçilebilirlik gereksinimlerini karşılamak için, 50 bar - 70 bar'lık çalışma basınçlarında% 99.3'ten daha fazla giderim oranlarına ulaşılabilmesine izin veren membranlar kullanılmaktadır.

Ultra saf su üretimi

Reverse Osmosis (Ters Ozmoz) sistemi;  İçilebilir kalitedeki (<200 mg / L toplam çözünmüş maddeye sahip) sulardan elektronik endüstrisinin talep ettiği kalitede deiyonize saf suyu elde etemek için kullanılır. Bu tür sistemlerin temel sorunu membranların kontaminasyonudur, bu nedenle UV ışınımı kullanan sterilizasyon sistemlerinin kurulması gereklidir.

Atık su geri kazanımı

Endüstriyel Atıksu Geri Kazanımı işlemlerinde, RO, sürecinde geri dönüştürülebilen değerli bileşenlerin iyileştirilmesi ve e sürecin verimliliğini artırmak için mümkün olan endüstrilerde kullanılır. Örn. tekstil sektörü, Kaplama / Metal Kaplama, Asit Ezme / Kimyasal Frezeleme, Alkali Temizleme / Eloksal Yapımı, Elektronik Cihazlar ve Bileşenler, Kıymetli Madenler İşleme , Cam / Seramik Üretimi, Paslanmaz Çelik ve Metal Alaşımları

Reverse osmosis sistem çalışma mekanizması  

Osmosis (Ozmoz) prensibi, en basit şekliyle suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama yarı geçirgen zar vasıtasıyla geçisi olarak tanımlanabilir.

Reverse Osmosis (Ters Ozmoz) prensibi ise bir yüksek basınç pompası kullanılarak suyun çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmesi olarak açıklanabilir. Yüksek iletkenlik değerine sahip kuyu suları, nehir suları, göl suları, doğal kaynak suları arıtımında ters ozmoz membran teknolojisi kullanılarak üstün nitelikte arıtma yapılır.

Ters ozmoz cihazlarinin tasarlanabilmesi için su analizinin ayrıntılı olarak görülmesi gerekir. Farklı su kalitelerine göre ters ozmoz cihazının dizaynı ve verimi degişkenlik gösterebilir. Doğru tasarım ve kaliteli ekipman, sistemlerin uzun süre en yüksek verimde çalışmasını sağlar.

Reverse osmosis sistem kullanım alanları

 • Enerji sektörü
 • Buhar kazanı besi suyu
 • Kaplamacılık
 • Gıda meşrubat içecek sanayi
 • İçme suyu üretimi
 • Hemodiyaliz laboratuvarları
 • Arsenik giderimi
 • Soğutma suyu
 • Tarımsal seralar için su hazırlama
 • Seralar için sisleme sistemleri
 • Eczacılık ve ilaç imalatı
 • Deniz suyu arıtımı
 • Atık su geri kazanımı

aynı kategoride bulunan diğer 17 ürün: