MEMBRAN FİLTRE DEĞİŞİMİ Daha büyük görüntüle

MEMBRAN FİLTRE DEĞİŞİMİ

Reverse Osmosis (RO) membran filtre, optimal koşullar altında çalıştırıldığında çok uzun bir ömre sahip olabilir. Bu süre bazı durumlarda on yılı bulabilir. İyi ön işlem, konservatif tasarım ve eğitimli operatörler, membran yıkama ve temizliği, membran ömrünün uzamasına katkıda bulunur. Fakat nihai olarak, membranların değişmesi gerekecektir. 

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi

Reverse Osmosis (RO) Membran Filtre Değişimi, Yıkaması, 

İnce film kompozit membran elementleri, optimal koşullar altında çalıştırıldığında çok uzun bir ömre sahip olabilir. Bu süre bazı durumlarda on yılı bulabilir. İyi ön işlem, konservatif tasarım ve eğitimli operatörler, membran filtre yıkama ve temizliği, membran ömrünün uzamasına katkıda bulunur. Fakat nihai olarak, membran değişimi gerekecektir. Membranların ne zaman değiştirileceğini belirlemek için kriterler bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. 

Üretim Suyu Kalitesi

RO membran değişiminin en yaygın nedeni, artık istenen kalitede su üretmemesidir. Üretim suyu kalitesi; ham su iletkenliği, akış hızı, sıcaklık, geri kazanım oranı, kirlenme, membran yaşı ve diğer birçok faktörden etkilenir. Bu değişkenlerden birinin değiştirilmesi üretim suyu kalitesinin artmasına ya da azalmasına neden olabilir. Örneğin, membranlar kirlenirse ve geçirgenlik kalitesi zayıfsa, membran yıkaması üretim suyu kalitesinin iyileşmesine neden olacaktır. Buna ek olarak, daha yüksek bir akış hızında veya düşük bir besleme sıcaklığında veya daha düşük bir geri kazanımda çalışmak da üretim suyu kalitesini artıracaktır. 

Membranları yüksek akış hızı ve debilerde çalıştırmak üretim yüzdesini artırabilir ancak membranların daha hızlı kirlenmesine neden olur.  Genel olarak, membranlar kirlendiğinde ve yıkama işlemi ile arzu edilen kalitede su elde edilemiyorsa membran değişimi zamanı gelmiştir.

Üretim kalitesi, o-ring sızıntısı veya membran hasarı gibi mekanik sorunlardan kaynaklanabilir. Membran kılıflarının kontrolü muhtemel o-ring sızıntılarının veya hasarlı membranların belirlenmesine yardımcı olacaktır. Çoğu kez; sorunlu o-ringler ya da hasar gören membranlar değiştirildiğinde üretim suyu kalitesi iyileşebilir. Membranlarda hasar oluşmuşsa nedeni mutlaka araştırılmalıdr. Membranları değiştimek nedenleri değiştirmez ve eğer membran hasarının nedenleri tespit edilmezse yeni membranlarda da aynı sorunların yaşanması muhtemeldir.
Üretim suyu gereksinimleri uygulamadan uygulamaya farklılık gösterir. Ultra saf su uygulamaları genellikle reverse osmosis (ters ozmoz) membran elementlerinden çok yüksek reddetme oranları, endüstriyel ve içme suyu uygulamaları orta düzeyde reddetme oranları, sulama suyu uygylamaları ise düşük düzeyde reddetme oranları gerektirir. BU gereksinimleri belirlemek ve uygun sistem tasarlamak proje firmasının sorumluluğundadır.

Besleme Basıncı Sınırlamaları

Membran elemanları yaşlandıkça ve bozuldukça RO sistemindeki besleme basıncı artabilir. Çoğu durumda, yüksek basınç pompası tarafından istenen besleme basıncı, istenilen üretim suyu akışını sağlamak için daha da yükselir. membranların etkili bir şekilde temizlenmesi bu durumu düzeltmenin en iyi yoludur. 

Fark basınç ve besleme basıncının düşürülemediği durumlarda membranların değişmesi gerekebilir.

Kısmi ya da Komple Membran Değişimi

Bazı RO tesisleri, tüm membranları aynı anda değiştirilirken bazı tesislerde membran değişimleri parça parça yapılabilmektedir. Membranların ne şekilde değişeceğine partikül durumuna göre karar verilir. Pek çok büyük tesiste her yıl bir ya da iki kılıf içerisindeki membranlar değiştirilir. Bu işlemde, yeni ve eski membranların yerlerine dair kayıtların düzgün tuluması önemlidir.

Sisteme kurulan yeni elemanlar her zaman kuyruk içine yerleştirilmelidir
basınçlı kapların konumları. Bu, bu "yeni" elemanların taşması engellenir ve bu nedenle erken kirlenir. Genellikle kaptan çıkan elementler kurşun zarlardır çünkü bunlar en sıkı çalışanlardır (en yüksek akı hızında çalışırlar ve çoğu zaman kirlenirler). Bunu yapmak için, tüm elemanların tamamen çıkarılması ve yeniden yüklenmesi gerekebilir veya çok dikkatli bir şekilde kurşun unsurların sökülmesi ve ardından kalan elementler yavaşça ileri doğru itilmesi gerekir. Bunu hızlı bir şekilde yapmamaya özen gösterilmelidir; aksi takdirde brin keçeleri, elemanların basınçlı kap içine sıkışmasına neden olabilecek şekilde devrilebilir (devrilme) olabilir.

İlgili ürünler

  • AQUALINE ANTİSKALANT AP 400P

    Aqualine Antiskalant AP 400P, ters osmoz antiskalantı, reverse osmosis membranı koruma kimyasalı (Kuyu + Deniz Suyu)

  • LG BW 4040 ES MEMBRAN

    LG BW 4040 ES Membran, Reverse Osmosis Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemi için LG Chem membranDüşük enerji tüketimi, yüksek verimlilikte üretim ve tuz reddi Yenilikçi ve patentli teknoloji; zarın geçirgenliğini önemli ölçüde arttırırken, üstün tuz reddi sunar Mevcut sistemlere kolayca entegre edilebilir  Düşük kaliteli besleme suyu veya farklı çalışma...

  • SPUN KARTUŞ FİLTRE

    Spun Kartuş Filtre, Sediment Filtre, Su Filtresi Hassas filtrasyon için Melt Blown Sediment filtre kartuşu %100 Polipropilen, toksik olmayan malzemeden imal Yüksek derinlikli filtrasyon, tüm yüzeyde sabit filtreleme, düşük basınç kaybı 10", 20", 30", 40" boy seçenekleri 1, 5, 10, 25 mikron gözenek çapı Çalışma sıcaklığı: 75 0C (Maks.) Çalışma basıncı :...