Odorient Biyolojik Arıtma Güçlendirici 5 Litre Daha büyük görüntüle

ODORIENT ARITMA GÜÇLENDİRİCİ

Yeni ürün

Odorient Arıtma, Biyolojik Arıtma Güçlendirici, Odorient Bakteri

Odorient, organik atıkların düşük oksijenli ortamlarda bile en verimli şekilde giderimini sağlayan özel bir bakteri kültürüdür.

İçeriğindeki bakteriler doğadan özel olarak, laboratuvar ortamında, organik giderici özellikleri en yüksek olanlar seçilerek üzerlerinde hiçbir genetik değişiklik yapılmadan üretilmiştir.

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi

Bakteriyel Biyoarıtım Ürünleri

Dünyada kullanımı her geçen gün artan doğa dostu biyoarıtım ürünleri içerisinde olan bakteriyel ürünler, klor bazlı kimyasallar, esanslar ve dezenfektanlar gibi kimyasal ürünlerin aksine, zaten etrafımızda bulunan bakterilerin daha hızlı ve daha verimli çalışan akrabalarıdır.

Örneğin; Odorient içerisinde bulunan bakterilerden biri olan Bacillus licheniformis türü bakteri, düşük oksijen koşullarında en iyi şekilde arıtım yapan yaklaşık 250 adet bakteri kolonisi arasından en hızlı çoğalabildiği ve en çok verimi gösterdiği için seçilmiştir.

Normal şartlarda bir atık suda bu özelliklere sahip bir bakterinin kendi kendine üremesi ihtimali yok denecek kadar azdır. Bu sebeple bu hiçbir genetik değişikliğe uğratılmadan laboratuvar ortamında üstün fonksiyonlarına göre seçilmiş ve biyoreaktörlerde yüksek sayıda üretilerek kullanıma sunulmuş bu bakteriler, ortama eklenerek biyoarıtımı başlatırlar.

Odorient sayesinde 7 farklı türden özenle seçilmiş bu bakterilerin milyonlarcasını foseptik ya da terfi tankınıza tatbik ettiğiniz anda organik giderimi başlayacak, birikinti ve koku azalmaya başlayacaktır. 

Bakteriyel Biyoarıtım Ürünleri Nasıl İşlev Görür

Odorient içerisindeki 7 farklı türde bakteri, saf kültür olarak üretildikten sonra, uygun ortamlarda sporlaştırılmış ve “uyku haline” getirilmiştir. Aktive olması için uygun ortama verilmesi yeterlidir. Seyreltme, köpürtme ya da bekletmeye gerek yoktur. Odorient’in benzersiz formülü alıcı ortama verildiğinde bakteriler aktive olur ve uygun ortamda giderim yapmaya ilk günden başlarlar. Kapağı kapalı olarak saklandığında raf ömrü boyunca “uyku halinde” kalır, herhangi bir çürüme ya da aktivite kaybına uğramaz.

Odorient bakterileri organik atıkların olduğu giderlere veya terfi ya da dengeleme tanklarına düzenli olarak uygulandığında, bulunduğu ortamda biyofilm denen oluşumlar meydana getirir ve orada sürekli olarak ürerler. Bu oluşumlar boru, gider, foseptik ve tank yüzeylerini bir halı gibi kaplayarak bakterilerin ortamda daha rahat barınmalarını sağlar.

Bakteriyel ürünlerin uzun süreler düzenli kullanımı bu biyofilmlerin daha da güçlü olmasını ve tesisat sisteminde en uç noktalara kadar giderek karşılaşılan sorunların sürekli daha da azalmasını sağlar.

Bu biyofilmlerde yaşayan Odorient bakterileri, o bölgelerde kötü koku oluşturan farklı tür bakterilerin yerleşmesini engellediği gibi boru hattınızın içinde sürekli yağ giderimi yaparak tıkanmaların ve katılaşmaların önüne geçer, sürekli akışı sağlar.

Odorient'in size sağladığı faydalar;

  • Tesisattan kaynaklanan kötü kokuları engeller.
  • Rögarlarda kötü koku oluşumunu durdurur.
  • Hidrojen sülfür gazı (H2S) birikimini önler.
  • Organik tıkanmaların önüne geçer.
  • Pompaların ve hatların akışlarının devamlılığını sağlar.
  • Taşmaları engeller
  • Mekanik temizleme ihtiyacını azaltır.
  • Çevre ve insana dosttur.