Reçine Değişimi Daha büyük görüntüle

REÇİNE DEĞİŞİMİ

Yeni ürün

Su arıtma, yumuşatma ve deiyonize demineralize saf su sistemlerinde kullanılan anyonik katyonik iyon değiştirici reçine ; kirleticilerden veya yanlış rejenerasyondan dolayı kirlendiğinde, yaşlanmaya başladığında ya da hasar gördüğünde , iyon değişim süreci verimliliğini kaybeder. Bu durumda reçine değişimi gerekir.

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi

Su yumuşatma ve deiyonize su arıtma (DI) reçinesinin ömrü genellikle 5 ila 10 yıl arasında değişir. Bununla birlikte, dört ana faktörden herhangi birinin devreye girmesi halinde iyon değiştirici reçine ömrü normalden daha erken dolabilir ve yumuşak su / deiyonize su kaliteniz bozulabilir. Bu durumda reçine değişimi gerekir.

Deiyonize saf su ve su yumuşatma reçineleri, su deiyonizasyonu sürecini gerçekleştiren küçük boncuk benzeri maddedir. Su yumuşatma reçinesi evsel ve endüstriyel alanda su sertliğini giderme amacıyla kullanılırken, deiyonizasyon reçinesi tıbbi, biyolojik veya laboratuvar kullanımı için yüksek oranda saflaştırılmış su elde edilmesini sağlar ve suda gerekli olmayan her yüklü iyonun sudan uzaklaştırılmasını sağlayan iyon alışverişini katalize eder.

Bununla birlikte, bu önemli işlemler ancak reçinenin bir şekilde zarar görmemesi veya kirletilmemesi koşuluyla düzgün şekilde çalışabilir. Bunun nasıl olacağını tam olarak anlamak için, önce reçinenin nasıl işlediğini bilmelisiniz.

İyon değiştirme; benzer elektrik yüklü iyonların, reçine ile temas halindeki bir çözeltiden, reçinenin yüzeyine tutunarak reçine üzerindeki iyonlar ile yer değiştirdiği doğal bir prosesdir.

Su Yumuşatma Reçinesi: Pratik iyon değiştirmenin en basit örneği sertliğe neden olan sudaki Ca2+ iyonlarının, değişim maddesi yani reçinedeki Sodyum Na+ iyonları ile değiştirildiği su yumuşatma prosesinde görülmektedir. Dengeye varıldığında (reçinenin değişim kapasitesi tüketildiğinde) reçine yüzeyindeki sodyum iyonlarını yenilemek için konsantre bir sodyum tuzu çözeltisine gerek vardır. Genellikle NaCl (tablet tuz) temin edilerek reçine rejenere edilebilir.

Yumuşatmada kullanılan en yaygın iyon değiştirme materyali sodyum biçiminde olan sülfolanmış styrene reçinedir. Bu reçine kalsiyum (Ca2+) ve magnezyum (Mg2+) iyonlarına karşı son derece duyarlıdır ve bu iyonları sudan uzaklaştırır.

Demineralizasyon - Deiyonizasyon reçinesi : İki veya daha fazla safhada iyon değiştirme maddesinin (anyonik ve katyonik reçineler ) ardışık olarak kullanılması olarak bilinen deminerilizasyon - deiyonizasyon prosesinde, çözeltideki bütün çözünmüş tuzların uzaklaştırılması mümkündür. Bütün çözünmüş tuzların sudan uzaklaştırılması iki kademeli bir iyon değiıtirme prosesi kullanılarak gerçekleştirilebilir. Su, ilk olarak katyon değiştiriçi reçineden geçirilir. Böylece sudaki tüm katyonlar bir asit çözeltisi vererek H+ iyonları ile yer değiştirirler. Su, daha sonra hidroksit formundaki anyon değiştirici reçineden geçirilerek su içerisindeki anyonlar OH iyonları ile yer değiştirir. Ortaya çıkan H+ ve OH iyonları ise suya dönüşür. Sürecin sonunda, "hidrojen hidroksil" veya saf H20 haricinde neredeyse başka hiçbir iyonun bullunmadığı saf su kalır. Böylece su saflaştırılmış olur.

Demineralizasyon işlemi karışık bir kuvvetli bir katyon ve anyon değiştirici yatağı kullanılarak (Mixbed Reçine) tek bir kademede de gerçekleştirilebilir. Su tekrar tekrar bu reçineden geçirilirse yüksek derece saf su elde edilir.

Bununla birlikte, kirleticilerden ve / veya yanlış rejenerasyondan dolayı reçine kirlenir veya yaşlanmaya başlayınca, iyon değişim süreci verimliliğini kaybeder. Zamanla reçine boncukları kirlenebilir veya hasar görebilir. Bu durumda, sertlik, hidrojen ve hidroksil iyonlarını tutma yeteneklerini kaybederek iyon değişim sürecini engellerler. Reçine değişimi gerekir.

DI reçinesini bozabilen ve / veya daha düşük kapasitelere yol açan başlıca etkenler şunlardır:

DI Reçine Yaşam Süresini Kısaltacak 4 Faktör

1. Klor veya kloraminlerden yüksek su
Gelen arıtılmış suyun ortalama klor veya kloramin miktarları DI reçinesini parçalayabilir. Zamanla, daha yüksek miktarda klora sürekli maruz kalma, reçineyi silindirik bir boncuktan, reçine "mush" benzeri görünen ve birleşmiş bir bileşiğe indirmeye başlar.

2. Demir içeriğinde veya molozda yüksek su
Klora benzer şekilde, çok miktarda demir veya artık madde yüksek saflıktaki reçineyi de bozabilir.

Eğer bu kirleticilerden herhangi birini topladıktan sonra reçine doğru şekilde yenilenmezse, reçine kirlenir. Eğer reçine kirlenirse, reçinenin kapasitesini büyük oranda düşürür ve son olarak deiyonizasyon maliyetlerini son kullanıcıya kadar sürer.

3. Yüksek rejenerasyon sıklığı
Tesislerin kapasite gereksinimlerini karşılayan bir deiyonizatör seti seçmek, daha uzun ömürlü reçinenin elde edilmesine yardımcı olur.

4. Farklı marka reçinelerin kullanılması
Her kolonda farklı marka reçinenin kullanılması reçinenin karıştırılarak kullanılması güvencesiz bir uygulamadır.

İlgili ürünler

  • DOWEX REÇİNE HCR-S/S

    Dowex Reçine HCR-S/S Katyonik Su Yumuşatma Reçinesi Dupont Dowex Ion Exchange Resin Katyonik Su Yumuşatıcı Reçine  su yumuşatma işlemlerinde kullanılan katyon değiştirme reçinesidir. Reçine, sert suyun içindeki kalsiyum ve magnezyum iyonlarını sodyum iyonlarıyla değiştirerek suyun yumuşamasını sağlar.

  • PUROLITE MB400 MIXBED REÇİNE

    Purolite MB400 Mixbed ReçineUygulamalar: Su arıtma, su saflaştırma (demineralizasyon) Yasal onaylar: IFANCA Helal Sertifikalı Ambalaj: 25lt

  • REÇİNE RAF ÖMRÜ, SAKLANMASI, DEPOLAMA*

    Reçine Raf Ömrü, Saklanması, Depolama Koşulları, Ön Koşullandırması * Birçok durum su arıtma sistemlerinden kullanılan iyon değiştirme reçinelerinin etkinliğini etkileyebilir. Bu bilgi bülteni reçinenin temel özelliklerini gözden geçirmekte, depolama ve nakliye sırasında reçine kalitesinin korunmasına yönelik ipuçları sunmaktadır.