CLACK FILTER AG Daha büyük görüntüle

CLACK FILTER AG

Yeni ürün

Clack Filter-Ag ® askıda katı madde azaltımı için filtrasyon mazlemesidir. Yaygın granüler filtre ortamlarına göre birçok üstün avantaja sahiptir. Kırık kenarları ve düzensiz yüzeyi, filtre yatağı boyunca askıda kalan maddenin etkili bir şekilde uzaklaştırılması için yüksek bir yüzey alanı ve kompleks akış yolu sağlar ve askıda katı maddeleri 20-40 mikron aralığına düşürür.

Ambalaj: 28.3Lt

Daha fazla bilgi

Daha fazla bilgi

Clack Filter-Ag®, askıda katı madde azaltımı için kullanılan yaygın granüler filtre ortamlarına göre birçok üstün avantaja sahiptir. Kırık kenarları ve düzensiz yüzeyi, filtre yatağı boyunca askıda kalan maddenin etkili bir şekilde uzaklaştırılması için yüksek bir yüzey alanı ve kompleks akış yolu sağlar ve asıda katı maddeleri 20-40 mikron aralığına düşürür.

Filter-Ag'nin daha büyük partikül büyüklüğü, bir yandan filtrede daha düşük basınç kaybı yaratırken diğer yandan sudaki tortunun filtrenin daha da derinliklerine inmesini sağlayarak, filtrenin tortu tutma/yüklenme  kapasitesini artırır. 

Büyük ve düzensiz şekil sayesinde filtre valfi ya da difüzörlerin tıkanmasını önler.

Filter-Ag’ın hafif ağırlığı, daha iyi  geri yıkama devir hızı ve daha iyi yatak genleşmesi anlamına gelir. Parçacık şekli, boyutu ve yoğunluğu kombinasyonu, kaliteli su filtrasyonunun ve su korumanın önemli olduğu yerlerde iyi bir seçimdir.

Clack Filter AG, demir azaltma medyası olmamasına rağmen, geniş saha tecrübesi, Filter-Ag'ın pürüzlü yüzeyinin, çözünmüş demir oksitlendikten sonra oluşan kırılgan demir sürüsünü yakalamakta çok iyi olduğunu göstermiştir.

Tipik oksidasyon yöntemleri; havalandırma, ozonlama ve klorlama içerir. Clack Filter-Ag kullanarak bir sistem tasarlarken önemli bu işlemlerde önemli tasarruflar gerçekleştirilebilir. Düşük basınç kaybı, yüksek servis debileri ve düşük yatak yıkama oranları ile birlikte yüksek yatak yükleri, ekipman küçültme ve pompalama gereksinimlerini azaltmada ekonomiye olanak tanır.

Hafifliği aynı zamanda masraf ve nakliye masraflarından da tasarruf etmenizi sağlar.

Eşsiz yoğunluğu nedeniyle Filtre-Ag, zor filtrasyon problemlerine daha esnek bir yaklaşım sağlayan çok ortamlı (kademeli yoğunluklu) filtre tasarımlarında da kullanılabilir.

İndir

İlgili ürünler

  • TURBIDEX

    Turbidex Hiper Tortu Filtrasyonu Medyası. Turbitex, çeşitli ticari ve endüstriyel su arıtma uygulamaları için uygun bir hiper filtrasyon ortamıdır. Turbidex, granüllerin yüksek yüzey alanı nedeniyle askıda katı maddelerin mükemmel filtrasyonunu sağlayan alüminosilikat mineralinden yapılır. Ambalaj: 22,68kg

  • CLACK BIRM

    Clack Birm Demir-Mangan Giderimi filtre medyası. Clack Birm; su arıtma sistemlerinde ve filtre ünitelerinde çözünmüş demir ve mangan bileşiklerinin ham su kaynaklarından giderimi için verimli bir filtrasyon minerali, medyasıdır.  Ambalaj: 28.3 Lt Kullanım alanı: İçme ve kullanma suyu arıtma sistemlerinde demir ve mangan giderimi

  • AQUA-MANDIX

    Aqua-mandix Demir-Mangan Giderimi filtre medyası. Aqua-mandix; suda çözünmüş halde bulunan demir ve manganın gideriminde kullanılır. Katkı maddesi içermez. Aqua-mandix, pH 6,5 değerli ve amonyum sülfat içerikli sularda da son derece verimli çalışır.Su arıtma sistemlerinde demir ve mangan giderimi